ความเป็นมา

คลินิกสาขาแรก ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 โดยคุณหมอ เอกณัฏฐ์ ธนายุพงศ์ โดยเริ่มเป็นคลินิกแพทย์แผนจีน ที่สาขาเมืองเอก มีความมุ่งมั่นตั้งใจเปิดเป็นคลินิกที่บริการด้วยใจ รักษาตรงจุด เพื่อให้คนไข้หายจากอาการเจ็บป่วย ในราคาสมเหตุสมผล และเริ่มขยายสาขาที่ 2 ไปยังชุมชนบางคูวัด ในปี ค.ศ. 2022 เพราะเล็งเห็นว่า ชุมชนแถวนี้ยังไม่มีคลินิกแพทย์แผนจีน

ต่อมา ในปี ค.ศ. 2023 คลินิกสาขาที่ 2 ได้เพิ่มการบริการด้านความงามของแพทย์ปัจจุบัน เนื่องจากมีคนไข้มาใช้บริการด้านการฝังเข็มความงามเป็นจำนวนมาก จึงขยายการรักษาให้คลอบคลุมด้านความงามมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์การบริการและรักษา อย่างตรงจุด

แนะนำคุณหมอ

คุณหมอ เอกณัฏฐ์ (หมอโด้)

คุณหมอ ดวงกมล (หมอหยก)

ใบประกาศ

เอกณัฏฐ์สหคลินิก

ดูแลคุณจากภายในสู่ภายนอกโดยการผสมผสานอย่างลงตัว ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน และแพทย์แผนปัจจุบัน
Scroll to Top